تاریخ امروز:17 April, 2021

درباره ما

یک کلاب هواداری طبق تعریف، با دو نفر که علاقه مشترکی دارند، تشکیل می‌شود. از طرفی غیر رسمی بودن یک کلاب هواداری به این معنی است که آن جمع مشروعیت خود را وام دار هیچ نهاد شناخته شده‌ی دیگری نیست.

ما نیز جمعی از هواداران مستقل تیم پرسپولیس هستیم که تنها برای علاقه مشترک خود، یعنی پرسپولیس گرد آمده‌ایم.

همچنین هدف این کلاب هواداری اطلاع رسانی اخبار و رویدادهای پرسپولیس در هر شرایطی است.