تاریخ امروز:21 June, 2021

user10

بیوگرافی پژمان جمشیدی؛ بازیکنی که به یک بازیگر معروف و پولساز تبدیل شد

داوود فنایی

بیوگرافی داوود فنایی؛ تنها ناجی سال های ویرانه پس از عابدزاده

بیوگرافی مجتبی محرمی؛ باتعصب و پرحاشیه

بیوگرافی محمود خوردبین؛ مرد ثابت میدان و نیمکت پرسپولیس

بیوگرافی رضا شاهرودی؛ مالدینی پرسپولیس

بیوگرافی حسین کلانی؛ مهندس پرسپولیس

بیوگرافی پژمان نوری؛ با تعصب و جنگنده

بیوگرافی محمد پروین؛ ناکام در ادامه دادن راه پدر

بیوگرافی مهرداد میناوند؛ پرسپولیسی محبوب و لژیونر موفقی که قربانی کرونا شد

ادموند بزیک

بیوگرافی ادموند بزیک؛ مهاجم زهردار